Loading...

İNSANSIZ BİR GELECEK ÜTOPYASI / BUZLUCA

Cevahir Buğu

İNSANSIZ BİR GELECEK ÜTOPYASI / BUZLUCA
Komünizm ikonlarından biri olarak tasarlanan Buzluca Anıtı zirvede terkedilmiş bir UFO’yu andırıyor. Kendi zamanında donmuş, insansız, sessizce beklemekte...

Geleceğe adanmış ama geçmişinden çoktan kopartılmış, kendinden önceki mitlerin tapınaklarına öykünmüş bir Komünist simge. İnsanlıktan dışlanmış komünizmin nasıl bir gelecek hayal ettiğinin simgesi. Kendi zamanının dışına itilmiş, tektipleştirici, farklılıkları yok sayan, insansız, gerçeklikten uzak. İktidar sembolü olarak bütün birikimlerin, hayallerin ve ütopyanın dondurulmaya çalışıldığı bir yer. Bu çalışma, insandan koparılmış hiçbir yapının ve ideolojinin ölümsüz olmadığının göstergesi olmayı amaçlamaktadır.